Ruốc bề bề nguyên chất

159.000 VNĐ

Thành phần:

– Bề bề nõn, mắm cốt, muối

Bảo quản:

– 15 ngày nhiệt độ thường ( kể từ ngày sản xuất)

– 30 ngày nhiệt độ từ 0-5 độ C ( tủ mát) kể từ ngày sản xuất

– 6 tháng nhiệt độ -18 độ ( tủ đông) kể từ ngày sản xuất

Hướng dẫn sử dụng:

– Ăn ngay trực tiếp với cơm, xôi, cháo hoặc nấu canh

Ruốc bề bề nguyên chất

159.000 VNĐ