Bánh chưng vuông xanh

80.000 VNĐ100.000 VNĐ

Thành phần:

– Gạo nếp, ba chỉ heo sinh học, đỗ xanh, lá dong và các gia vị tự nhiên.

Bảo quản:

– 3-5 ngày ở nhiệt độ thường kể từ ngày sản xuất.

– 15 ngày ở nhiệt độ 0-5 độ (tủ mát) kể từ ngày sản xuất.

– 90 ngày nhiệt độ -18 độ ( tủ đông) kể từ ngày sản xuất

Bánh chưng vuông xanh